plaatsbepaling

het loket
droeg de naam
plaatsbepaling

men vroeg
naar mutaties
in geboortegrond

ik kreeg een staalkaart
van voorgangers
en nakomers

conservatoren
met dauw
op de slapende handen

maar alles wat ik wilde
was een weiland
als leefruimte

en het vergaren
van veren
of vloeibaar blijven

Om te delen