eerst was verlies iets om het huis te verlaten

ik herinner me de laatste kans
om afscheid te nemen

het onvermijdelijke blijven
dat voor inkeer werd aangezien

de onbekende
luw en zwervend
die nog altijd naast me
wakker wordt in het smalle huis
naar me kijkt me op de voet volgt

hij heeft al die tijd gezwegen


Om te delen